Akuvox cloud

Cloud poskytovaný společností Akuvox je určený pro všechna zařízení z řad IP interkomů, video telefonů a vnitřních monitorů. Zařízení je tak možné spravovat a ovládat z webového rozhraní nebo pro ovládání použít mobilní aplikaci SmartPlus. 
 
Mezi nesporné výhody se řadí absence IPPBX jelikož zařízení mohou komunikovat přes internet, odemknutí pomocí QR kódu (jednorázového, s datem expirace, atd.), NFC a zjednodušená údržba všech zařízení. 
   
    

Registraci na cloud provedete zde

 

Aplikace SmartPlus.

Aplikaci zahrnuje kompletní management na úrovni uživatele, díky kterému je možné přidávat a odebírat zařízení jako jsou interkomy, monitory, mobilní telefony a vytvářet QR kódy pro odemykání.  
Mobilní aplikace dále umožňuje otevření dveří během hovoru, z náhledu na kameru vytočit dané zařízení, vytváření "snapshotů", zasílání fotek při zapnuté detekci pohybu, aktivaci poplachu při neoprávněném vstupu nebo odpojení zařízení, zasílání zpráv a volání na vybrané zařízení.
 
     
  

  

Detail zařízení

   
  
   
  

Webové rozhraní

     
Správce
Webové rozhraní správce je výrazně odlišné od uživatelského a SmarPlus aplikace a slouží jako instalační účet. Správcovský účet je první krok u přidávání a přidělování zařízení. Výrobce přiřadí MAC adresy zakoupených zařízení do evidence cloudu, správce je pak už jen přidá do své knihovny MAC adres, následně vytvoří uživatelské účty a přidělí jim zařízení z knihovny MAC adress.
   
 

    
  

 
 
  
Uživatel
Webové rozhraní uživatele slouží jako rozšířené řešení SmartPlus aplikace ke správě zařízení. Je obohacené o přidávání a odebírání PINů a RF karet a čipů a také o správu cloud licencí.  
  
  

 
  

 

Nacházíte se v kategorii: Akuvox cloud