Multimediální kontaktní centrum BC 4

BC4

Multimediální kontaktní centrum BC 4 hodnocení (0)
dotaz poslat odkaz hlídat cenu a sklad
Nastavit hlídání

Chci být informován:

Na Váš e-mail:


Kód:
MCC BC4
Výrobce:
BC4
na vyžádání
Objednejte si zboží telefonicky
Po - Pá: 8:30 do 16:30
+420 261 303 303
Skladová dostupnost:
skladem
Skladem:
Ks


 • Popis
 • Foto
Popis k výrobku: Multimediální kontaktní centrum BC 4

V moderních architekturách Call center jsou integrovány multimediální C2B (customer to business) řešení s one-to-one interakčními schopnostmi a jednoduchým nasazením řešení. Řešení jsou modulární, přičemž umožňují integraci všech běžných komunikačních kanálů (hlas, fax, e-mail, chat, sociální média). Zároveň jsou otevřeny pro integraci s CRM a ERP systémy. Aplikace jsou založeny na průmyslových standardech, jako je client/server architektura se zabudovanou IP infrastrukturou a s přirozenou TCP/IP konektivitou, otevřenost CSTA (Computer Supported Telephony Application v souladu s ECMA 2) k rozhraním komponentů, jako je IVR, CTI server přes TCP/IP, podpora XML, VXML, SIP a jiné.

Kontaktní centrum BC 4 je nadstavba řešení pro jednotnou komunikaci a spolupráci BusinessCom Communication Platform (BCCP). Je složeno z několika stavebních prvků - modulů, které pokrývají veškeré potřeby zákazníků. Jednotlivé moduly je možné dále kompletně upravit a nastavit dle potřeb a nároků, tak aby, výsledná podoba kontaktního centra plně odpovídal přesným požadavkům zákazníka. Dále je možné kdykoliv celý systém rozšířit o další funkce vyvinuté na základě nestandardních požadavků. Všechny tyto funkce jsou integrovány přímo do systému bez nutnosti využívat API rozhraní, které je k dispozici pro další integrace.

Technologické stavební prvky kontaktního centra BC:

Automatic Call Distributor (ACD)  je srdcem kontaktního centra. Jedná se o specializovanou, vysoce účinnou aplikaci pracující v reálném čase. Zahrnuje přepínače, rozhraní komunikačních medií, směrovací a distribuční algoritmus a monitoring provozu. Primární funkcí ACD je směrování hovorů hovorů, fronty čekajícíh hovorů a distribuce hovorů, nově se přidávají další komunikační kanály jako je e-mail, SMS, chat a sociální média. Směrováním hovorů se nazývá soubor operací, které porovnávají požadavky na volanou službu s profilem, skillem a dostupností agenta s přihlédnutím na přinášený zisk v reálném čase, na provozní náklady či na alternativní zdroje. Všechny hovory, které nemohou být okamžitě odbaveny agentem, mohou být směrovány na IVR (Interactive Voice Response) systém, případně přepadnout na jiné ACD či přiřazeny do čekací fronty. Distribuční proces zakončuje mechanismus přiřazování směrovaných hovorů na nejvhodnější skupinu a agenta.

IVR (Interactive Voice Response) systém, poskytuje hlasové rozhraní propojené s databází společnosti. Jedná se o další komunikační medium propojující volající (uživatele) s informacemi a službami poskytovanými společností. IVR může identifikovat volajícího a poskytnout několik možností včetně komunikace s agentem. IVR vytváří interakci s uživateli na poskytování a získávání informací a ovládá automatické transakce. Je to ideální systém pro zodpovídání často se opakujících se otázek i pro zpracování poměrně jednoduchého souboru úloh.

MANAGEMENT KAMPANÍ. Některá call centra jsou využívána primárně pro zákaznické služby a pracují bez ohledu na to, jak důmyslné mohou být ostatní technologie, odpovídající dohledové nástroje jsou podstatné pro plynulé řízení provozu. Manažeři kontaktních center sledují provozní výkon na základě denní hodiny a předpovídají budoucí potřeby. Na zobrazení aplikace ACD managementu je zde Call Centre Supervisor, ulehčující práci supervisorům při monitorování celého procesu práce s hovory a práce agentů.

WALL BOARD zobrazuje on line informace o provozu call centra, vetšinou zobrazovaných na velkých LCD obrazovkách. V grafické podobě zobrazuje volitelné informace, například SLA, aktuální velikost fronty, čas nejdéle čekajícího hovoru ve frontě, počet odbavených hovorů, počet ztracených hovorů, počet obsazených agentů, počet volných agentů, atd.

AGENT PANEL je propracované webové agentské pracoviště složené ze zákaznicky volitelných widgetů, díky nímž lze rychle a jednoduše vytvořit pracovště přesně dle zákaznických požadavků. Agent call centra má online informace o dění v call centru a může velice snadno ovládat svůj stav. Agenti call centra maji možnost se dynamicky přihlašovat a odhlašovat do InBound i OutBound front, ke kterým mají oprávnění. Dále má možnost zadát důvod odchodu/nepřítomnosti pomocí funkce Pauza. Agent má on-line přehled o počtu vyřízených hovor a zmeškaných hovorů, veškeré dostupné informace o volajícím, včetně historie a nahrávek hovoru, může doplnit informace o volajícím v průběhu hovoru, zadat důvod hovoru, tzv. call code a mnoho dalšího.

MOBILNÍ AGENT je aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Umožňuje přihlášení a odhlášení do front, přenos údajů o volajícím z Karty zákazníka, přepojení hovoru, nahrávání hovorů a vškereé aktivity jsou zaznamenány v reportech.

STATISTIKY CALL CENTRA A REPORTY. Základem každého call centra jsou přehledné a detailní statistiky, na jejichž základě mohou supervisoři kontakního centra plánovat lidské zdroje, a kontrolovat práci jednotlivých agentů. Kontaktní centrum BC 4 nabízí velké množství předem definovaných statistik, které lze dále exportovat do excelu nebo tisknout pdf. Do reportu je možné například zařadit výkony jednotlivých operátorů, informace o počtech volajících, čekacích dobách (SLA) u jednotlivých front, počty ztracených hovorů, procentuální zobrazení délky hovorů, délky doby přihlášení operátorů, doby operátorů strávené na pauzách, produktivita operátorů, procentuální statistiky a distribuce hovorů v čase, dovolatelnost čísel a mnoho dalších. Nad vytvořenými reporty je možné dále pracovat a definovat a zobrazovat informace z reportů za za volitelná jednotlivá časová období. Informace u jednotlivých statistik je možné řadit a třídit podle libovolného sloupce a příslušný graf je online přepočítáván. Jdnotlivé statistiky je možné získat i přes API programové rozhraní a docílit tak snadné integrace s dalšími systémy. Všechny statistiky jsou k dispozici on-line přes webový prohlížeč.

Základní reporty:

 • Reporty InBound a OutBound
 • Všechny reporty vzájemně propojené pro snadné vyhledávání
 • Filtry pro definici přístupových práv pro fronty
 • Okamžitý přístup k reportům z pracoviště Agenta
 • Okamžitý přístup k reportům z pracoviště Supervisora
 • Propojení reportů na karty zákazníka/CRM/nahrávky
 • Možnost editace poznámek a identifikačních údajů zákazníků přímo z reportů
 • Reporty na kategorie, pauzy, přihlašování
 • Detailní a souhrnné reporty na agenty a fronty
 • Report poznámky, doba čekání, zmeškané, opuštěné, …
 • Exporty CSV, EXCEL a PDF
 • Service level, definice filtrů

NAHRÁVÁNÍ KOMUNIKACE (Voice Logging / Screen Capturing). Pro kontaktní centra pracující s citlivými, obchodně orientovanými transakcemi přes telefon, je klíčová ochrana společnosti proti případným konfliktům s volajícími. Nahrávání komunikace poskytuje bezpečnostní mechanismus proti případným sporům, založený na kompletním či selektivním nahrávání hovorů. Kontaktním centrům, snažícím se zvýšit efektivitu a produktivitu nahráváním transakcí a monitorováním vytíženosti agentů poskytuje nahrávací zařízení kompletní a kvalitní řešení, které je plně integrováno do pracovních postupů kontaktního centra. Neboť jsou spolehlivá v automatizaci nahrávání hlasu a dat, jsou nahrávací zařízení efektivním řešením pro supervisory a školitele na školení agentů na reálně fungujícím systému se živou konverzací. Díky monitorování uložených záznamů je též nejlepším způsobem zjišťování spokojenosti zákazníků. A v neposlední řadě poskytují právoplatný důkaz o transakcích, což je obvykle základní podmínka finančních institucí.

E-MAIL Call centrum systém přijímá a distrubuje veškeré doručené emaily a pracuje s nimi dále podle definovaných pravidel pro jednotlivé fronty a operátrory. V případě, že operátor vyřizuje textovou komunikaci, nejsou na něj směřovány další hovory. Každý operátor má rovněž přistup do kompletní historie e-mailové komunikace. Emaily mohou být také odesílány automaticky na základě pravidel outbound kampaně.

FAX V call centru je s faxovými zprávami pracováno stejně jako s e-mailovými zprávámi. Faxy jsou konvertovány do pdf a dále distribuovány stejným kanálem jako e-mail.

SMS Call centrem obsahuje konektor pro propojení s GSM bránami většiny poskutovatelů v ČR a dále konektor pro připojení HW GSM. SMS zprávy jsou distribuovány stejným kanálem jako e-mail. Dále lze SMS zprávy využít k zasílání různých informací, a to jak pro zákazníky tak i pro supervisory a agenty.

CHAT Rozhraní pro online textovou komunikaci je možné integrovat do libovolné webové stránky.

SOCIÁLNÍ MÉDIA Call centrum podporuje nejrozšířenější sociální média - Facebook a Twitter.

VIDEO Standardní hlasovou komunikaci je možné doplnit o videohovor. Podporovány jsou standardy H.264 a HTML5, kde na straně klienta odpadá potřeba aplikace a stačí pouze bežný internetový prohlížeč.

INTEGRACE Pro usnadnění klientských požadavků je call centrum vybaveno API rozhraním, které umožňuje velice snadné procesní propojení s firemním CRM.

Základní moduly kontaktního centra BC:

Modul InBound

InBound modul je základní stavební kámen celého call centra. Modul zajišťuje směřování hovorů a všech dalších médií do správné fronty a nebo přímo na správného operátora/agenta s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi (skill). Hovor může býtsměrován na správného oprátora také na základě čísla volajícího, času nebo na základě informací z podnikového CRM. Každý operátor může být přihlášen do jedné nebo do více front, na kterou jsou směrovány hovory, SMS, e-maily a sociální média. Veškeré aktivity jsou logovány a zaznamenány v Report Manageru. Součástí modulu InBound je funkce CallBack, kdy je volajícímu nabídnuta možnost ukončit hovoru a následně je možné se s volajícím kdykoliv spojit.

Směrování do fronty nebo na operátora je možné na základě:

 • čísla nebo jiné identikace volajícího - například podle geografické polohy
 • statusu VIP klient
 • času, dne, pracovní doby, státních svátků, atd.
 • informací ze CRM a externí databáze
 • informací z IVR
 • nebo kombinací všech výše uvedených možností


Modul OutBound

Modul OutBound zajišťuje distribuci, plánování a automatizaci odchozích hovorů a kampaní. Je navržen jako vhodný nástroj pro aktivní volání, telemarketing, průzkumy trhu, atd. Seznam plánovaných hovorů může být vytvořen například supervizorem call centra. Vlastní distribuci volání a přiřazení hovorů do vybrané fronty a na jednotlivé operátroy zajištuje modul OutBound již automaticky na základě definovaných kritérii podobných těm v modulu InBound. Hovor je směrován na volného operátora/agenta, který je přihlášen ve frontě nebo frontách přirazených k probíhající kampani. Operátor má možnost potvrdit nabídnutý hovor, nebo je možné mu hovor přiřadit automaticky. Pro sestavení a management kampaní slouží integrovaný CM manager. Součástí kamapně mohou být SMS nebo e-maily. Veškeré aktivity operátrů jsou logovány a zaznamenány v Report Manageru.

kliknutít zobrazíte maximální velikost obrázku
Příslušenství

Náhlavní souprava VT7000UNC Monaural

Náhlavní souprava VT7000 byla navržena s důrazem na spolehlivost, odolnost, komfort a kvalitu zvuku. Je k dispozici ve dvou verzích, pro jedno i pro obě uši.

Náhlavní souprava VT7000UNC Monaural
Výrobce:VT Headsets
Kód:VT7000UNC M
1 139 Kč [ s DPH 1 378,19 Kč ]
dostupnost: skladem
Související zboží
Alternativní zboží