Nové produkty, software a oznámení

 

5.12.2018 
Nový firmware pro všechna zařízení Akuvox 
Nový firmware přinásí změny rozhraní u vnitřních jednotek a podporu cloudu od Akuvoxu pro všechna zařízení. Nejvíc změn obdrželi vnitřní monitory, které mají nově přizpůsobitelnou hlavní obrazovku, rozšířenou podporu 3rd party aplikací, nové webové rozhraní a rozhraní během hovoru. Vnitřní monitory jsou navíc nyní celé v češtině. Firmware naleznete v rubrice Ke stažení
  

  
15.11.2018 
Nový indoor monitor Akuvox C315
Nový monitor C315 od Akuvox je zmenšená verze řady IT82. Liší se pouze tím, že si zachoval základní funkce (bez wifi, bluetooth a relátek). Představuje velice minimalistický design díky absenci bočního panelu a zmenšeného profilu - až o 15% menší tělo.  
  

  
 
Verze 29.220.1.425 pro interkomy Akuvox R29F
Nová verze firmware pro R29F přináší facelift uživatelského rozhraní, rozšířenou funkci speed dial a upravený software pro rozpoznávání obličeje. Face recognition má nově zjednodušené nahrávání obličeje do systému a upravené samotné rozpoznávání.
Ke stažení zde nebo v sekci Ke stažení
 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

BusinessCom a.s.
Sídlo: Praha 4, Dobrušská 1797/1, PSČ 147 00 
IČ: 27426653
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10552 (dále jen "Společnost")

tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění oznamuje a zveřejňuje skutečnost, že bylo dne 3.11.2016 přijato rozhodnutí akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu formou notářského zápisu NZ 405/2016, N 365/2016 sepsaného JUDr. Radimem Drášilem, notářem v Praze, kterým bylo rozhodnuto o přeměně všech listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie (dále jen „Rozhodnutí“).

Společnost na základě shora uvedeného Rozhodnutí tímto vyzývá své akcionáře k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese Dobrušská 1797, 147 00 Praha 4 ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla majetkového účtu akcionáře v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být jeho akcie Společnosti zaevidovány.


Michal Parkos

člen představenstva BusinessCom a.s.

 


 
  
 
 
Verze 3.0.2 pro Zycoo CooVox 
Nová verze systému pro jednotnou komunikaci Zycoo CooVox přínáší kompletně přepracované webové rozhraní s mnoha novými funkcemi a vylepšenímy. Nově je i v českém jazyce, a to jak v časti určené pro koncové uživatele, tak i v části administrátorské. Ke stažení je také nová verze SIP klienta pro mobilní telefony Zycoo CooCall, který je navíc díky integrovanému Proxy serveru snadno a bezpečně instalovatelný pro každého koncového uživatele.
 

 
 
 
  
Verze 7.0 pro Mitel MiVoice MX-ONE
Nová verze systému pro jednotnou komunikaci Mitel MiVoice MX-ONE verze 7.0 přínáší nový operační systém SLES 12, nový zjednodušený systém licencování - jen jedna uživatelská licence pro všechny typy koncových zařízení, až čtyři SIP zařízení k jedné User licenci, více master serverů, posílení bezpečnosti v souladu s GDPR a mnoho dalšího.    
 

 

Hotel Corinthia
Hotel Corinthia Praha zvolil jako náhradu za svoji již dosluhující telefonní ústřednu systém pro jednotnou komunikaci Mitel MiVoice MX-ONE, hotelový interface DiaVox, kontaktní centrum BC4 a pro své hosty na jednotlivé pokoje 600 kusů hotelových telefonů AEI.

 


                

 
 
 
Nový WiFi telefon Vogtec T3
Vogtec T3 je WiFi bezdrátový telefon s operačním systémem Android v pásmu 2.4G 802. 11 b/g/n a podporou funkcí jako je WiFi roaming, SIP auto provisioning a Firmware Over-the-Air (FOTA) pro on- line konfiguraci, nastavení, backup & recovery a upgrade. Jedinečnou vlastností je zobrazení videa z interkomů Akuvox.